Նախատօնակ Ս. Որդւոցն Որոտման 2018

10 Յունուար, 2018-ին երեկոյեան ժամը 3-ին, Տնօրէն Ժողովի անդամներու, գաւազանակիր հայր սուրբին եւ թարգման հայր սուրբին կողմէ Ս. Աթոռոյս Գահակալ՝ Ամեն. Տ. Նուրհան Արք. Մանուկեան Պատրիարք Սրբազան Հայր Պատրիարքարանէն առաջնորդուեցաւ դէպի Ս. Յակոբի գաւիթ, ուրտեղէն Միաբանութիւնը եւ Ժառանգաւոր սաներ «Հրաշափառ» շարականի երգեցողութեամբ Պատրիարք Սրբազանը թափօրով առաջնորդեցին դէպի Աւագ Խորան: Օրուան Յայսմաւուրքը Լուսարարապետ Սրբազան Հօր կարգադրութեամբ ընթերցաւ Հոգշ. Տ. Թէոդորոս Վրդ. Զաքարեան, ապա Երեկոյեան ժամերգութենէն յետոյ կատարուեցաւ Սրբոց Որդւոցն Որոտման՝ Յակոբայ Գլխադիր առաքելոյն եւ Յովհաննու աւետարանչին Նախատօնակը: Նախատօնակէն ետք Միաբանութիւնը եւ Ժառանգաւոր սաներ թափօրով ու երգեցողութեամբ բարձրացան Պատրիարքարան, ուր Պատրիարք Սրբազան Հօր «Պահպանիչ»-ով վերջ գտան օրուան արարողութիւնները:

Uncategorized @hy